Пономарчук Ігор Анатолійович

Біографія

Пономарчук Ігор Анатолійович – к.т.н., доцент кафедри теплогазопостачання.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=OfSZ8IQAAAAJ

            Працює в університеті на посадах асистента з 1991 року, доцента з 2005 року.

            Кандидатську дисертацію за спеціальністю «Системи приводів» захистив в 1996 році, вчене звання доцента присвоєно в 2005 році.

            Напрям наукової діяльності – «Ресурсо- та природозберігаючі системи, устаткування і пристрої систем теплогазопостачання».

            Підготував 2-х магістрів.

            Автор понад 27 науково-методичних праць, серед яких 4 навчальних посібника з грифом університету, 16 авторських свідоцтв та патентів.